Go to contents

Star Poll

D-4 2017.07.14 ~
2017.07.27
K.A.R.D
  K.A.R.D
0.3%(1,725)
HOTSHOT
  HOTSHOT
0.4%(1,825)
Wanna One
  Wanna One
45%(234,826)
GFRIEND
  GFRIEND
46.8%(243,819)
JJ Project
  JJ Project
7.5%(39,181)
2017.07.03 ~
2017.07.13
HOTSHOT
  HOTSHOT
JJ Project
  JJ Project
GFRIEND
  GFRIEND
K.A.R.D
  K.A.R.D
Red Velvet
  Red Velvet
EXO
  EXO
2017.06.27 ~
2017.07.02
请夏 - Why Don't You Know
  请夏 - Why Don't You Know
FTISLAND - Wind
  FTISLAND - Wind
G-DRAGON - 无题
  G-DRAGON - 无题
PRODUCE101 - NEVER
  PRODUCE101 - NEVER
SEVENTEEN - 我不想哭
  SEVENTEEN - 我不想哭
iKON - BLING BLING
  iKON - BLING BLING
2017.06.17 ~
2017.06.25
《Super Hot》(河成云, 金塞繆尔, 姜东昊, 柳善皓, 安炯燮, 李大辉, 崔珉起, 林煐岷,金鐘炫, 赖冠霖)
  《Super Hot》(河成云, 金塞繆尔, 姜东昊, 柳善皓, 安炯燮, 李大辉, 崔珉起, 林煐岷,金鐘炫, 赖冠霖)
《Hands on Me》(金在煥, 姜丹尼爾,雍成宇, 裴珍映, 黃旼泫, 鄭世雲, 周學年, 尹智聖, 朴佑鎮, 朴志訓)
  《Hands on Me》(金在煥, 姜丹尼爾,雍成宇, 裴珍映, 黃旼泫, 鄭世雲, 周學年, 尹智聖, 朴佑鎮, 朴志訓)
2017.06.16 ~
2017.06.25
HIGHLIGHT_关美婷
  HIGHLIGHT_关美婷
GFRIEND_이강현
  GFRIEND_이강현
NCT127_Jennifer Lee
  NCT127_Jennifer Lee
CNBLUE_Simona Lo Bianco
  CNBLUE_Simona Lo Bianco
SF9_Hameii
  SF9_Hameii
NCT127_Antania Rianty
  NCT127_Antania Rianty
HIGHLIGHT_关美婷
  HIGHLIGHT_关美婷
UP10TION_Leung Tung Yiu
  UP10TION_Leung Tung Yiu
Zion.T_Jenny Rodriguez
  Zion.T_Jenny Rodriguez
TWICE_Cedric Diasanta
  TWICE_Cedric Diasanta
NCT127_Oase Qomara
  NCT127_Oase Qomara
KNK_Katarzyna Burczak
  KNK_Katarzyna Burczak
TWICE_Kristelle Joy
  TWICE_Kristelle Joy
NCT127_Nankry
  NCT127_Nankry
GFRIEND_이강현
  GFRIEND_이강현
SF9 HWIYOUNG_Marta Domingo
  SF9 HWIYOUNG_Marta Domingo
NCT127_Jennifer Lee
  NCT127_Jennifer Lee
KNK_Elizabeth von Kaenel
  KNK_Elizabeth von Kaenel
HIGHLIGHT_Emtinan
  HIGHLIGHT_Emtinan
TWICE_America VC
  TWICE_America VC

【投票】MCD 第533期 最佳表演舞台是?

HOTSHOT - Jelly Play Video
KARD - Hola Hola Play Video
EXO - Ko Ko Bop Play Video
Jung Yong Hwa - That Girl Play Video
Red Velvet - Red Flavor Play Video
more